Torsten Bøgh Thomsen (f.1984) er PhD-stipendiat i litteraturvidenskab ved H.C. Andersen Centret under Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Han har i en årrække arbejdet med økokritik, posthumanisme og nymaterialisme i forhold til dansk samtidslitteratur og –billedkunst og forsker i øjeblikket i teorierne i et historisk perspektiv med særligt fokus på H.C. Andersens forfatterskab og den natur- og materialitetsforståelse, det præsenterer. Senest har han udgivet forskningsartiklen ”Styret af syg normalitet - krop og natur i dansk samtidsdigtning” i tidsskriftet Spring (2017) og været redaktør på forskningsantologien Det frosne spejl - læsninger af H.C. Andersens Iisjomfruen, Syddansk Universitetsforlag, 2017.