Jacob Bøggild, født 1963. Dr.phil og Ph.d. Professor MSO ved Institut for kulturvidenskaber, Syddansk universitet. Tilknyttet H.C. Andersen Centret sammesteds. Forfatter til monografierne Ironiens tænker Tænkningens ironi. Søren Kierkegaard læst retorisk (Museum Tusculanuns Forlag 2002), Svævende stasis. Arabesk og allegori i H.C. Andersens eventyr og historier (Forlaget Spring 2012) og Ånd er den anden gang. Om Søren Kierkegaards opbyggelige forfatterskab (Forlaget Spring 2014). Redaktør af og bidragyder til antologien & Højholt (Forlaget Spring 2004) og medredaktør af og bidragyder til antologierne Dekonstruktion (Aarhus Universitetsforlag 2004), Jeg havde en Farm i Afrika (Forlaget Spring 2012), H.C. Andersen i det moderne samfund (Syddansk Universitetsforlag 2014) og H.C. Andersen og det uhyggelige (Syddansk Universitetsforlag 2015). Forfatter af efterskrift til genudgivelsen af Tzvetan Todorovs Den fantastiske litteratur (Klim 2007).