Niklas Ilsted Smith (f. 1988) Cand. mag i Dansk fra Københavns Universitet. Forfatter til bogen Ud af Rimtågen (Forlaget Spring, 2016). Arbejder som konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen.