Erik Svendsen, lektor i litteratur og medier på Dansk, RUC, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Litteraturanmelder på Jyllands-Posten.
Bidraget til flere udgaver af Dansk Litteraturhistorie, fx Dansk Litteraturs Historie. 1960-2000 (2007) og Danske digtere i det 20. århundrede I-III (2000-2). Blandt andet udgivet Kieslowskis kunst (1996), Det nye. Sonderinger i dansk litterær modernisme (1998), Ud af det moderne. Den kritiske tanke anno 2000 (2000), Litterære livliner. Kanon, klassiker, litteraturbrug (2011), Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver (2015), Kampe om virkeligheden. Tendenser i dansk prosa 1990-2010 (2015) og Medieanalyse (2015). Efteråret 2017 udkommer Medieteori.